Добър вечер. От два дни фирмата Паркинги и гаражи променя правилата за служебния абонамент. Без да уведоми клиентите си отменя им правото да паркират на платените абонаменти места в съботните дни.Моля ви дайте публичност, защото много хора ще си намерят колите им със скоби.Благодаря ви. (новина от мобилното приложение на bTV)