Мизерни условия в които живеят хората от ромски прозиход в Балчик. Положението е просто бедстевено,