Състоянието на тротоарите на ул. Бозвели и бул. Цар Освободител пред СУ Йордан Йовков в Русе, по които минаваме всяка сутрин за да изпратим децата си на училище.