Много е тежко да се види на живо.Тъжно е..Помагаш с малка сума, но реално това ли е решението на проблема ?Ами утре, ами следващия ден ? И кой е отговорен за това ?