Молим ви за проверка на съмнителната табела за археологически разкопки в защите местност Рупите.