Това са снимки от Крайбрежната алея на Варна. Ежедневно поради нехайството на варненска община се създава предпоставка за инциденти по въпросната алея. На едно място се движат моторни превозни средства и пешеходци, което е абсурд от гледна точка на закона за безопасност на движението. Трябва ли да има инцидент, за да се вземат решения....?