ЦСКА публикува обръщение към желаещите да си закупят акции на клуба. Информация за процедурите, които текат в момента, бе дадена на официалната страница на клуба в интернет.

„Армейци,

предоставяме Ви информация във връзка с множеството запитвания за предварително закупуване на акции, бихме желали да информираме феновете на ПФК ЦСКА, че първичното публично предлагане на акции ще започне след решение на Комисията за финансов надзор на Република България.

Определеният инвестиционен посредник "АВАЛ ИН" АД има отношение само към тази процедура, като няма никакви задължения по довнасянето на регистрирания капитал на ПФК ЦСКА ЕАД. Информираме феновете и деятелите на ПФК ЦСКА, че довнасянето на регистрирания капитал ще започне през втората половина на месец август в точно съответствие с Търговския закон.

Желаещите да участват в този процес могат да подадат молба до Изпълнителния директор на ПФК ЦСКА Александър Тодоров след 04.08. 2013 г.
Благодарим на всички за подкрепата!


От ръководството на ПФК ЦСКА

гр.София”