Футболен клуб ЦСКА да бъде обявен в несъстоятелност поради неплатежоспособност и свръхзадълженост. Молба това да се случи е подал във вторник пред Софийски градски съд бившият треньор на тима Павел Дочев, на когото "червените" дължат над 266 хиляди лева, предава БТА.

До молбата към СГС се стига, след като близо две години и половина ПФК ЦСКА отказва да изплати на Дочев значителни по размер дължими суми, включително и неустойки за забавено плащане. Треньорът разполага с няколко изпълнителни листa, издадени от съдебни истанции през последната една година. Извършен през
2012 година опис от частен съдебен изпълнител в клуба обаче не е установил наличието парични средства и имущество, с които да бъдат покрити задълженията на футболния клуб към Дочев.

Според подписаното на 16.08.2010 година между клуба и треньора споразумение за прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие "Професионален футболен клуб ЦСКА" ЕАД дължи на Павел Дочев обезщетение в размер общо на 121 000 лева, като при забава от страна на клуба за изплащане на някоя от вноските с повече от 14 работни дни неустойката е в размер на 120 евро за всеки просрочен ден след 14-ия ден.

Така според издадено от частен съдебен изпълнител удостоверение към 23 януари 2013 година ЦСКА има задължения към бившия си треньор в размер на 266 672,19 лева, като само до 20.02.2012 забавянето от страна на клуба е било 488 дни.

По тези задължения обаче все още не е извършено никакво плащане. На основание на издадени в полза на Павел Дочев няколко изпълнителни листа треньорът е присъединен като кредитор по преди това образувано изпълнително дело срещу ЦСКА от друг негов кредитор. По същото дело е наложен запор върху сметките на
футболния клуб във всички банки в България, което би трябвало автоматично да спре възможността на ръководството да извършва каквито и да било плащания над 15 000 лв, каквито според българското законодателство могат да се извършват само по банков път.

Същевременно в медиите редовно се появяват информации, че ПФК ЦСКА изплаща свои стари задължения към други футболни клубове или кредитори, както и възнаграждения на новия си старши треньор Миодраг Йешич. По този повод Павел Дочев е изпратил писмо и до НАП, с което моли данъчните да проверят дали и как клубът извършва плащания към кредиторите си, заплаща ли и по какъв начин социалните осигуровки на работниците и служителите си, както и дали и как погасява данъчните си задължения към държавата.