Една по-различна гледна точка за последните събития от българския футбол...