Звън на чанове и тъпани огласи София в първото "Общонационално гонене на зли духове".

За да пропъдят студа и изплашат лошите сили, в кукерските игри се включиха чауши и бабугери от цялата страна. Те бяха предрешени като зверове, с маски на главите и звънци на поясите си.

Шумното шествие впечатли десетки минувачи.