Графиците за ползването на платения отпуск ще могат да се променят по причини от служебен характер или други обективни такива. Това е записано в промените в Наредбата за отпуските, които правителството прие в сряда.

Работодателят ще може да променя графика, както на един служител, така и на цял отдел. Служителите имат право да прехвърлят до 10 дни от почивката си за следващата година, но само по "уважителни причини" и с писменото съгласие на шефа си.

Работодателите ще могат да отложат с до 10 дни "поради важни производствени причини", ако се е натрупала много работа.