Кабинетът прие окончателно актуализацията на бюджета за 2010-а. Разходите по републиканския бюджет се ограничават с до 20 на сто. Министрите предвиждат намаляване на средствата за общините с 15%, но това не засяга парите за образование и социални дейности.

В проекта са записани допълнително пари за разплащане на стари задължения към бизнеса, финансиране на инфраструктурни обекти, пари за тютюнопроизводителите, допълнителни средства за социални дейности, както и нова субсидия за железопътния транспорт.

За Националната здравноосигурителна каса ще бъдат осигурени допълнителни 220 милиона лева. В бюджета се залага дефицит в размер на 4,8% от брутния вътрешен продукт и използване на част от фискалния резерв.

Предстоят дебати в Народното събрание по предложената актуализация, която трябва да влезе в сила от първи юни.