Субсидиите по националните доплащания трябва да отиват при активните фермери. Това заяви пред журналисти в Сливен министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. Той посочи, че това е една от най-дискутираните теми и неговото лично мнение е, че трябва да има определен таван, за да може да се пренасочват средствата от по-едрите към по-дребните селскостопански производители, защото "за някой това е бизнес, за други - оцеляване".

Според министър Найденов сега 3,4% от бенефициентите получават над 78% от средствата. "Някой предприемачи в момента пренасочват капитали от строителството и от хотелиерството отиват в земеделието. И хора, които нямат нищо общо със земеделие се явяват, бенефициенти, купувайки огромни количества земя", посочи министърът.

Той направи уговорка, че темата наистина е дискусионна и не се знае каква ще бъде позицията на ЕК по нея, но България ще я предложи като мярка в контекста на обсъжданията на общата селскостопанска политика на съюза.