Родителите на деца с физически увреждания поискаха Здравната каса да им осигури безплатно лечение.
От Здравната каса обясниха, че ще преразгледат списъка с диагнози. Все още не е ясно колко и кои нови заболявания ще се добавят.

От Асоциацията на родителите на деца с нервно-мускулни заболявания настояват да се създаде специализиран здравен център, в който семействата да получават всякаква помощ.
Родителите искат още Касата да поема част от разходите за лекарства за тези заболявания.