Ден след като президентът Георги Първанов заяви, че е нарушена процедурата около избора на новия шеф на служба „Военна информация", министърът на отбраната Аню Ангелов призна, че има такова нарушение, но единствено съгласно устройствения правилник на Министерския съвет. Конституцията и законите са спазени, каза още министърът.

Аню Ангелов остава категоричен, че няма да променя предложението си за кандидата за поста комодор Валентин Гагашев. И изрази несъгласие с правилника, според който новия шеф на службата трябва да е от сегашното ръководство.

"Преценката ми се дължи не само на недостатъчно високото ниво на владеене на английски език от страна на двамата заместници, които в момента са на генерал Студенков, но и се дължи на редица сигнали, които аз получих след 12 април по отношение на климата и дейността на самата служба. И сега с приемането и издаването на длъжността на директора на службата ще бъде извършена една много задълбочена ревизия, финансова, административна, по досиета и т.н.", каза Аню Ангелов.