Продуктът антималигноцит, разработен  от Продан Христов, не е разрешен за употреба в България, съобщиха от Министерството на здравеопазването. Изпълнителната агенция по лекарствата няма да го регистрира като лекарство за онкоболни и занапред.

Причините - неизяснен състав на продукта, както и европейски регламент, според който всички нови лекарства за злокачествени заболявания, се оценяват единствено от Европейската агенция по лекарствата.

Разрешението за тяхната  употреба се издава от Европейската комисия. Изпълнителната агенция по лекарства ще направи проверка дали антималигноцит се разпространява у нас. Ако е така, може да се налагат глоби и до 50 хиляди лева.