Публичен дебат по въпросите на бедността и социалното изключване на местно ниво, организиран от Министерството на труда и социалната политика. В рамките на Европейската година за борба с бедността и социалното изключване ще се проведат 18 инициативи - кръгли маси по въпросите на бедността и социалното изключване, местни срещи на хора, живеещи в бедност, и публични дебати. Дебати ще се състоят в Габрово, Пазарджик, Кърджали, Добрич, Стара Загора и  в Монтана.