Дните от грипната ваканция няма да се отучват, защото учениците имат предвидени дни за екскурзии и спортни празници. И в такива случаи се взема от тях. Друга възможност е учителите да преструктурират учебния материал, например да предадат 2 урока в един час или да съкратят някои от по-маловажните теми. В край на сметка всяко училище само избира.

В Пловдив част от училищата може да удължат първия учебен срок.

Във  връзка с ваканцията съм поискала от директорите на училища да ми дадат  доклади с  предложения за отучване на учебния материал, който евентуално не е взет, обясни Павлинка Кацарова, началник Регионален инспекторат по образование – Пловдив.

Докладите трябва да са готови до понеделник. На много места грипът е изненадал учителите и те не са успели да оформят срочните оценки.

По указание на здравните власти всички училища във Врачанско бяха разпуснати в средата на седмицата, въпреки че на много места отсъствията не достигаха и половината от критичните 30%. Сериозни притеснения за загубените часове засега няма.

Петрана Прокопиева работи като ресурсен учител в село Паволче и отговаря за 15 деца със специфични потребности.

Ние ще си го наваксаме, при нас няма нужда да преструктурираме. Те си вървят на индивидуални програми и ние ще си се справим с тях, смята Петрана Прокопиева, ресурсен учител.

Учителката използва свободното време да изготви задължителните доклади за всеки един от проблемните ученици в края на срока. Колегите й обаче предпочели да излязат в платен отпуск.