Индексът на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2011 г., спрямо първото тримесечие на 2011 г. е 98,4%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 1,6%, отчита НСИ.

Индексът на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2011 г., спрямо съответното тримесечие на предходната година е 93,6%, т.е. средното намаление на пазарните цени на
жилищата е 6,4%.

Средната пазарна цена на жилищата за страната е 908,98 лв./кв. метър. Най-високи са средните цени във Варна - 1 508,67 лв./кв. м, следвана от София - 1 465,79 лв./кв. м, и Бургас - 1 163,02 лв./кв. метър.