Хиляди софиянци се отърваха от старите си дългове за парно. Столичната топлофикация отписа като несъбираеми неплащани с години сметки за над 20 милиона лева.

В същото време дружеството обяви, че става топлинен счетоводител и очаква тази година голяма част от хората, които трябва да сменят топломерите си, да се откажат от частните фирми и да изберат тях.

Столичната Топлофикация да не може да осъди навреме длъжниците

Точно такава тенденция се наблюдава и това си личи от последния финансов отчет на дружеството.

От 5 години насам заради това, че дружеството не може да осъди всичките си длъжници, се принуждава да отписва техни сметки.

Вината е на Топлофикация, защото е оставила част от клиентите да не плащат с години, и сега за част от тях е настъпила погасителна давност и задълженията няма как да бъдат събрани, дори по съдебен път. Според решение на Върховния касационен съд давността за сметките е само три години. Това обаче трябва да бъде поискано от длъжника. По последни данни събираемостта на сметките за парно от битовите абонати е малко над 55%.

Софиянци дължат на Топлофикация 257 милиона лева

Като чуха че Топлофикация отписва дългове на длъжници за над 20 милиона лева, някои потребители се почувстваха дискриминирани. Защото, по думите им, са плащали редовно и спрямо тези, които не си плащат редовно не са равнопоставени и това не е справедливо.

Много абонати обаче типично по български се радват, че ако не те, то някой техен съсед поне е успял да се пребори с монополиста.

"Мошениците трябва да бъдат излъгани"

каза един от потребителите. Директорът на Топлофикация София Стоян Цветанов предупреди, че дружеството вече ще следи стриктно своите длъжници и няма да им прави повече такива скъпи подаръци.

„Това е в резултат на добре водена политика по отношение на събираемостта последните години. Да си го кажем! Това което правим сега... поне от няколко месеца съм разпоредил всичко, което е на ръба на погасителна давност да се дава на съд. Оттук нататък няма такъв вариант”, каза Стоян Цветанов

Тази година десетки хиляди семейства трябва да си сменят топломерите

с нови заради изтощените 10-годишни батерии. Топлофикация София не случайно точно сега реши и тя да предлага услугата топлинно счетоводство. Компанията обещава, че през зимата ще отчита дистационно през мобилни телефони, каква е реалната консумация в жилището, а не по прогнозен дял.  

Частните фирми за топлинно счетоводство обаче намекват за възможен конфликт на интереси. И питат редно ли е Топлофикация хем да ни продава топлото, хем тя да ни пише изравнителните сметки. Законът позволява това и решението е на потребителя.