Върховният административен съд потвърди решението на Административния съд - София град за събарянето на дискотека "Амнезия". Решението на съдебния състав е оповестено на интернет-страницата на ВАС.

В решението на съда се посочва, че дискотеката не може да се приеме като преместваемо съоръжение, тъй като обектът е изпълнен върху стоманобетонови фундаменти, около тях е изпълнена армирана бетонна настилка, както и подова настилка и заведението е с площ от 375 кв. м.

"Доказателство на характера на съоръжението като строеж е и безспорно установеното обстоятелство за трайно прикрепване към терена, както и невъзможността за премахването на съоръжението само чрез демонтаж", се посочва още в решението.

Съдиите са приели като безспорно установено, че на място изграденият обект съществено се отклонява от изготвените проекти. Изпълнени са 375 кв. м, вместо разрешените 200 кв. м. за които капацитетът на местата е за 32 души по проект, а е изпълнено за 192 души.

Съдът потвърждава решението на Административния съд – София град, че е налице незаконен строеж по смисъла на Закона за устройство на територията. Издадената заповед за премахването му от страна на ДНСК е законосъобразна, тъй като обектът е изграден без необходимите строителни книжа

От дирекция "Контрол по строителството" на направление "Архитектура и градоустройство" на Столичната община съобщават, цитирани от БТА, че следващата стъпка след това съдебно решение е даването на срок за доброволно премахване на обекта. При неспазването му ще последва принудително премахване.

На 5 декември 2008 година пред дискотека "Амнезия" до смърт беше пребит студентът Стоян Балтов.