Поради еднократни превишения на нормата за озон, отчетени днес от автоматичната измервателна станция в Пловдив, РИОСВ-Пловдив предупреждава гражданите за възможни здравни рискове. Това съобщават от пресцентъра на екоинспекцията.

В съобщението се посочва, че превишенията се дължат на неустойчива атмосфера - рязко повишаване на слънчевата активност, повишаване на атмосферното налягане и безветрие. Прогнозите за високи температури през август предполагат по-продължителен период на повишено съдържание на озон в атмосферния въздух на Пловдив. От екоинспекцията уточняват, че прагът на нивото на озон е 180 микрограма на куб. метър.

Най-уязвими групи от населението са децата, възрастните хора и болните от астма или други белодробни заболявания. Като предпазна мярка се препоръчва да се избягва продължителното пребиваване и извършването на тежка физическа дейност на открито.