Днес мястото пред черната дъска в гимназията по биотехнологии беше запазено за учениците. А учителите за пръв път бяха длъжни да слушат учениците си.

И като всяка прилежна ученичка днес госпожата се бореше за добра оценка. Учениците си признаха, че въпреки всичко не мога да се насладят докрай на своята власт.

Не всички обаче днес имаха шанса да се "уредят" на престижна длъжност". Някои трябваше да нацапат белите си престилки. Признават, че само едно място ги е затруднило най-много.

"Тоалетните, разбира се - първо миризмата не е толкова добра, но като се почистят, добиват вид”.

Учениците обещават "блокадата" да свърши с края на днешния ден. От понеделник те пак ще трябва да слушат учителите си.