В София вече се разпространява пътеводител за новодошлите студенти. Книжката с ценни съвети е предназначена за първокурсниците в столицата, които се сблъскват с големия град в първите си дни.   

Основните проблеми пред студентите е как да стигнат до определено място. Тази информация е включена в книжката, като е описано кои превозни средства от градския транспорт да се използват. Пътеводителят дава съвети на младежите къде да се хранят в големия град или пък кои места да посещават в свободното си време.

Пътеводителят на новодошлите студенти в София се разпространява безплатно.