Шест страни са предложили да се включат в мироопазващите сили. Тяхното присъствие в Афганистан е предвидено в споразумението от Бон. Новоизбраният афганистански министър на отбраната Мохамад Фахим заяви, че би приветствал изпращане на неголям брой омиротворители на ООН.

Той подчерта, че Северният съюз е в състояние да гарантира сигурността в районите под негов контрол.