Искания за изготвяне на допълнителни експертизи отложиха делото за обявяване на шуменската ТЕЦ в несъстоятелност.  Делото е заведено по искане на „Булгаргаз” заради неплатени задължения на топлофикацията от близо 18 млн. лева.

Юристите на ТЕЦ -Шумен  оспорват представената експертиза за фактическото състояние на дружеството. Според тях реалната стойност на дружеството е много по-висока.

По време на процеса стана ясно, че с писмо до екоминистерството, че ТЕЦ-ът е поискал разрешение да започне отопление на града с резервно гориво - мазут, докато приключат преговорите с „ Булгаргаз".

Сегашното разрешително на дружеството е само за 10 дни.