Социалните партньори ще обсъждат проекта на закон за семейните помощи за деца и мотивите към него.
На извънредно заседание следобед Народното събрание ще обсъжда на второ четене промените в Закона за местните данъци и такси и законопроекта за Сметната палата.