Митингът е организиран от КНСБ и Граждански инициативен комитет. Исканията на участниците включват продажбата на "Горубсо-Златоград", незабавно издължаване на държавата към бивши и настоящи миньори, правителството  да  стимулира  стопанската активност чрез данъчна, инвестициионна и небюрократична политика.