Около 800 цветни статуетки на духовния баща на протестантската реформация Мартин Лутер бяха разположени на площада в немския град Витенберг. Еднометровите фигурки от пластмаса са изработени в червено, зелено, синьо и черно от немския художник Отмар Хьорл. Целта им е да заменят монумента на Мартин Лутер, намиращ се на градския площад, докато той бъде освежен и върнат на мястото си.