Сред темите на форума са икономическото сътрудничество между трите държави, ролята им за сигурността в региона и евроатлантическата интеграция. Предвижда се да бъде приета съвместна декларация.