Президентът Георги Първанов ще приеме представители на Занаятчийската камара. На срещата те ще поставят въпроси, свързани с данъчната политика на правителството, със Закона за облагане доходите на физически лица в частта му за патентните данъци и със стратегията и програмата за развитие на малките и средни предприятия.