Приходите от нощувки в средствата за подслон и местата за настаняване през четвъртото тримесечие на 2010 г. са с 4,2% повече, в сравнение с четвъртото тримесечие на 2009 г. и достигат 76,3 млн. лв., като приходите от реализираните нощувки от чужди граждани се увеличават с 5,6% до 36,9 млн. лв., показват данни на Националния статистически институт.

С близо 5 000 са се увеличили пренощувалите чужденци в български хотели и други места за настаняване в последното тримесечие на 2010 г., спрямо същия период на 2009 г. Най-висок е делът на гърците - 20,6%.

Почти всички чужди граждани - 99,2%, са предпочели да нощуват в хотели. Нощувките на български граждани намаляват с 0,2%, спрямо съответното тримесечие на 2009 година.