Емилия Масларова ще предложи днес на правителството на пенсионерите да бъдат отпуснати коледни добавки в размер на 50 лева.

При обсъждането на бюджета в парламента има реална възможност обезщетението за гледане на малко дете да бъде обвързано с минималната работна заплата.

Аз съм сигурна, че по време на обсъжданията ще се стигне до съгласие обезщетението да е равно на минималната работна заплата, каза министърката.

Предвиждат се и двойни детски добавки за близнаци в семейството. Според Масларова най-големият успех на правителството в социалната политика за тази година е намаляването на безработицата.

Безработицата е 6,78% при средна за ЕС 7,4% Повече от 1700 безработни са отказали предложената им работа. Основният проблем при тези, на които им е осигурена заетост е липсата на образование. Средствата, освободени от социалните помощи на вече заетите се пренасочват към осигуряване на заетост и професионална квалификация. Така през следващата година 190 милиона лева ще осигурят работа на повече от 68 хиляди души и ще гарантират квалификация на над 31 хиляди.

Съкращенията след реформата в публичния сектор няма да предизвикат криза, смята Масларова. Аз не се притеснявам, защото тези хора не са необразовани, добави тя.

Догодина социални програми ще стимулират работодателите, които назначават самотни майки, хора с увреждания или пък инвестират в повишаване квалификацията на служителите си.