С 15 млн. лева е намалена държавната субсидия за отглеждането на тютюн за 2008 година.

Според договора за присъединяване на страната ни към ЕС правителството може да субсидира производството на тютюн най- много до 2011-та година. Сега за килограм тютюн, производителите вземат от държавата средно по 3 лева, а от фирмите - изкупвачи, в зависимост от качеството, от 2 до 7 лева.

При отглеждането на тютюна хората по селата не използват почти никаква техника. Един човек може да работи максимум 3 декара тютюн и затова в този бизнес участва цялото семейство. Работата е тежка.

"Март сеем лехите, края на май започваме да сеем тютюна - един месец се сее. После като почнем - в 4 часа станем и до 12 часа берем тютюн. Всяка сутрин. Това докато свършим. И после пастираме и това е - после чакаме парите", разказва Халибрям Юсеин.

Стопаните казват, че ако държавата не им помага, няма да произвеждат. Според министъра на земеделието страната ще търси други начини на субсидиране.

И докато правителството умува, как финансово да запази този поминък, пред тютюнопроизводителите стои още един сериозен проблем - за да оцелеят, те трябва да се обединят и да започнат да отглеждат нови сортове.