Заместник-председателят на ДПС и председател на парламентарната комисия по образованието и науката Лютви Местан каза, че диалогът със синдикатите, когато е коректен и резултативен, е безалтернативен и е условие за гарантиране на социалната стабилност, без която е невъзможно успешното управление на страната.

Той посочи, че ПГ на ДПС ще подкрепи реформите, насочени за повишаване на ефективността на системата на средното образование, като отбеляза, че повишена ефективност означава уплътняване на паралелките и оптимизиране на училищната мрежа.

Като "задача на задачите" определи Местан изработването на национална карта на училищната мрежа, в която да бъдат посочени училищата, които е невъзможно да бъдат закрити, защото са единствени и като средище.

Според него, те не могат дискриминирани като финансиране, а е необходим коефициент, по който да се умножи издръжката на един ученик, за да може при равни други условия договореният ръст на работната заплата до 650 лева до средата на 2008 г. за педагогическия персонал да се осигури и в тези училища.

Трябва да се разпишат в закона обективни критерии, по които да се преценява дали училището подлежи или не на закриване и, ако не подлежи на закриване и въпреки това е с неуплътнени паралелки, това училище трябва да получи адекватно финансиране, смята Местан.

Това е една позиция, която останах с впечатление, че се споделя и от министъра, наша обща отговорност е да разпишем конкретните механизми и в закона за държавния бюджет, и в закона за народната просвета, за да сведем до минимум субективизма за това кое училище заслужава да бъде защитено и кое не, допълни той.

Председателят на социалната комисия Хасан Адемов каза, че е бил поставен проблемът с административното определяне на обемите и налагането на лимити в лечебните заведения. Според ДПС, това означава опит за изкуствено административно пренасочване на финансовия ресурс от малките към по-големите лечебни заведения, независимо дали става въпрос за пазар, конкуренция, качество.

Притеснени сме от факта, че този начин на разпределяне на обеми и лимити и определяне на цени от Националната здравноосигурителна каса ще доведе до ограничаване на достъпа на гражданите до медицинско обслужване и особено специализирана медицинска помощ, смята Адемов.

Според ДПС, възможността за сключване на договори към клинични пътеки ще бъде ограничена и заради това, че НЗОК предлага един лекар да работи само по един договор с болницата. Ако лечебното заведение отговаря на стандарти, заложени при договарянето на съответни клинични пътеки, ако имат създадени условия за контрол на качеството, няма никакви пречки според нас да има и втори договор, каза Адемов.

Той допълни, че продължава дискусията и в парламентарната група, и с коалиционните партньори за съотношението на осигурителната тежест между работодателя и работника да стане 60 на 40 през следващата година.

Заместник-председателят на комисията по бюджет и финанси Алиосман Имамов посочи, че ще водят разговори с "Булгартабак" за промяна на структурата на акциза върху цигарите. Този акциз има два елемента и предлаганата структура води до значително нарастване на цените на нискоценовите цигари, каза той.

Президентът на КНСБ Желязко Христов каза, че на срещата е бил споделен общ възглед, че не е вярна тезата, че парите не стигат, защото системите не са реформирани.

Обединихме се около тезата, че реформите в училищата не са започнати и не са завършили и е крайно време да се изработи бързо и професионално национална карта на средното училище и от там да се види какви са кадровите ресурси, демографските показатели и да не се допуска дискриминация между големи и малки училища, каза Христов.

За реформи в здравеопазването не се чува, посочи Христов. Той призова депутатите да не остават с 10 на сто училищното и детско здравеопазване. Пролетта ще бъде съпътствана от серия протести в тези групи и общности, смята той.

Съмишленици сме с ДПС против механични съкращения в администрацията и публичния сектор - без анализи и ясни решения, каза Христов. Той допълни, че на срещата е било обърнато и внимание на тежките дефицити в напоителните системи и за борба с градушките.

Трябва да бъде чут гласът и на министъра на земеделието и продоволствието какво правим при засушаване или при наводнение, посочи Христов.

Конфедералният секретар на КТ "Подкрепа" Евгени Душков каза, че на срещата е постигнато единомислие по въпроса за допълнителното заплащане в системата здравеопазването. Двата синдиката сме против, чухме, че и групата на ДПС е против, посочи той.