Общината-шампион по социални помощи в Лудогорието сега се опитва да намали броя на хората, които ще останат без средства за препитание.

Безработицата и тук е основен проблем. За да го редуцират, преди време, местните власти решават да ангажират максимален брой хора по програмите за временна заетост. Идеята е наетите да се подменят на всеки шест месеца, така че да се осигури работа на максимален брой хора.

Това обаче остава в сферата на добрите намерения. Сега една от причините да има толкова отпадащи от подпомагане хора е, че не всички са били ангажирани в програмите за временна заетост, а намирането на друг тип работа е сериозен проблем.

След предупрежденията на социалните работници, част от хората намерили работа в близки населени места. Общинската администрация се ангажирала да наеме 30 души за аварийно-възстановителни дейности.

Тези, за които да си подсигурят работа е невъзможно или трудно постижимо, сега са стреснати. Перспективата да останат и без държавните помощи в началото на зимата ги тревожи.

Как ще живеят след 1 януари недоумяват и в семейството на Иванка Вълкова.Тя е майка на дете с увреждания и месечните помощи са единствения им доход.

Така от 300 души през юли, сега застрашени да останат без помощи са 197. Общо в Разградска област държавата ще лиши от средства 1280 семейства.