Ръководителят на групата, която е трябвало да задържи Чората преди две години, Мирослав Писов получи най-тежката присъда от 19 години. Неговите бивши подчинени - капитан Иво Иванов, старши лейтенант Борис Механджийски и сержантите Георги Калинков и Янко Граховски, получиха по 18 години.

Те бяха признати за виновни за това, че са причинили смъртта на Ангел Димитров, при това той е бил в безпомощно състояние, а смъртта е била причинена с жестокост.

Признатите за виновни ще трябва да платят граждански искове и разноски по делото в размер близо 180 хиляди лева.

Присъдата на военния съд е взета единодушно от всички членове на съдебния състав и може да бъде обжалвана пред Военноапелативния съд в 15-дневен срок.

След като чу присъдата, постановена от съда, военният прокурор Красимир Колев заяви, че тя е справедлива и е съгласен с така определеното наказание. Роднините на Ангел Димитров също заявиха, че са доволни от присъдата и смятат, че тя е справедлива.

Всички подсъдими отказаха да разговарят с медиите с изключение на Мирослав Писов, който само заяви, че ще обжалва. Адвокати на останалите подсъдими също заявиха, че ще обжалват днешните присъди.