Проверката на парламентарната комисия, отговаряща за кабинета "Станишев" е обхванала всички агенции, министерства и първостепенни разпоредители с бюджетни средства, съобщи в предаването "Тази сутрин” Стоян Мавродиев. По думите на народния представител от ГЕРБ, без изключение са изпратени писма до всички министерства и агенции с конкретни въпроси, както за изразходването на бюджетни, средства, така и за извършваните обществени поръчки.

Една от констатациите, след проверката е липса на антикризисни мерки във ведомствата. "Политиката на правителството е била да се отрича, че страната ни е засегната от кризата, въпреки че те са били наясно, че в България има криза както и във всички европейски държави", е един от изводите, който прави парламентарната комисия.

Установени са сключени договори без осигурено финансиране за 2, 158 млрд. лева, които прокуратурата вече разследва. Според Мавродиев е безспорно, че предишното правителство е действало в противоречие със Закона за държавния бюджет, където ясно е казано, че правителството няма възможност да прави разплащане, без да има предвидени средства.

"Нищо не може да оправдае подобни договори от гледна точка на императивното изискване на закона да бъдат обезпечени с приходна част и няма откъде да се намерят такива суми от следващото правителство. Кризата беше ясна за всички, както и очакванията за безработицата и дефицит, така че не виждам как те могат да бъдат изненадани", коментира Мавродиев.

Председателят на комисията твърди, че изготвеният доклад подрежда пъзела на злоупотребите. „Докладът е сериозен и задълбочен анализ и показва множество неправомерни сделки и потъването на огромни суми", обобщи народният представител от ГЕРБ.