Министерският съвет одобри основните допускания за разработване на средносрочната фискална рамка за периода 2008-2010 г.,съобщи правителствената информационна служба.

Допусканията са разработени в резултат на решенията от двудневно оперативно заседание на правителството и политическите ръководства на управляващата коалиция БСП-НДСВ-ДПС в резиденция "Евксиноград" на 29-30 юли т. г. и прогнозните макроикономически показатели, се отбелязва в съобщението.

За следващата година те са: реален ръст на БВП от 6 на сто годишно, средносрочна инфлация от 3,7 на сто, намаляваща до 2,6 на сто в края на периода и бюджетен излишък от 2,5 на сто.

Заложените параметри отразяват в пълна степен ангажиментите на правителството за поддържане на висок икономически растеж, активни социални мерки и обезпечаване стабилността на публичните финанси, се посочва в съобщението.

Предвижда се през 2008 г. да бъде въведена единна ставка от 10 на сто за облагане доходите на физическите лица. Предвидено е еднократно коригиране на заплатите на данъкоплатците от най-ниските степени на скалата за облагане доходите на физическите лица, предвид въвеждането на "плоския" данък, за да не се допусне намаление на нетния разполагаем доход.

Минималната работна заплата през 2008 г. ще бъде 220 лева, като увеличението спрямо настоящия размер е с 40 лева.

Заплатите в бюджетната сфера ще бъдат повишени с до 10 процента от 1 юли 2008 г. Те могат да нараснат допълнително за сметка на оптимизиране на административните и институционалните структури.

От 1 октомври 2007 г. осигурителните вноски ще бъдат намалени с 3 процентни пункта - 1 процентен пункт за фонд "Пенсии" и 2 - за фонд "Безработица". Предвижда се и промяна в съотношението между работодателска и лична вноска по Кодекса за социално осигуряване на 60:40 за 2008 г.

През следващата година максималният месечен осигурителен доход ще бъде 2000 лева, а минималният - 240 лева. В момента те са съответно 1400 лева и 220 лева.

Размерът на осигурителната вноска за здравно осигуряване за лицата до 18 г. и след тази възраст за младежите, които учат редовно до завършване на средното си образование, ще бъде увеличена от 0,5 на сто на 3 на сто от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица през 2008 г. Тази вноска изцяло ще се покрива от държавата, както е и в момента.

Пенсиите ще бъдат повишени с 10 на сто от 1 октомври 2007 г. За първи път през последните години управляващото мнозинство увеличава доходите на възрастните хора на два пъти в годината с по 10 на сто. Първото повишение бе от 1 юли т. г. През следващите три години пенсиите ще бъдат индексирани по възприетото швейцарско правило 50/50, т. е. 50 процента от индекса на инфлацията за текущата година и 50 на сто от ръста на осигурителния доход от предходната година.

През следващата година се запазва 10 на сто ставка на корпоративния данък и 20 на сто на ДДС.

Акцизът на цигарите ще бъде повишен с 50 на сто от последната договорена стъпка през 2008 г. и останалите 50 на сто през 2009 г., а на горивата с 0,05 лева за литър през 2008 г., с оглед достигането на минимални равнища на ставките в ЕС.