Форумът е в рамките на 15-то международно специализирано изложение "Селското стопанство и всичко за него" в град Добрич и ще се състои утре, 30 август, в Спортен комплекс "Простор".

Д-р Нивелин Ноев от Главна дирекция "Земеделие" на Европейската комисия ще представи "Новата политика на ЕС за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013", съобщиха от офиса на представителството. Презентацията ще засегне и темата за справяне с природните бедствия в страните - членки на Европейския съюз от гледна точка на развитието на селското стопанство.

По темата за структурни фондове в областта на земеделието ще говори Галина Митева, заместник-кмет на град Добрич. Всички гости на семинара ще имат възможност да задават въпроси по представените теми.

Богата информация, свързана със земеделието в България и изискванията на ЕС за развитието на сектора, както и информация за напредъка на страната ни като страна член на съюза, ще получи всеки желаещ на щанда на представителството на ЕК в България - щанд 25, зона "B" на СК "Простор".

Със съдействието на експерти от ЕК на щанда ще може да се попълни специална анкетна карта. Целта на анкетата е да осигури обратна връзка от всички заинтересовани лица и заетите в селскостопанския сектор и да се осигури необходимата информация за задоволяване на техните интереси и подпомагане на професионалното им развитие.

Международно специализирано изложение "Селското стопанство и всичко за него" се провежда от 28 август до 1 септември в град Добрич.