Жителите на квартал "Аспарухово" се оплакаха пред кореспондентите ни в града, че не могат да заспят от страх в очакване на зловещия пришълец.


Изплашени до смърт ромите разказват, че кошмарът се повтаря почти всяка нощ от един месец насам. Според описанията им, съществото е високо колкото човек, очите му светят като лазер и идва в махалата от близката горичка, за да си търси булка и дете.


Дойчо Иванов: "Дойде вкъщи, ний, аз спя и жената на леглото, гледа телевизия. И по едно време бутна прозореца и цялата релса падна и избяга. Аз излязох навънка в тоя момент - не можахме да го видим”.

Според разказа на ромите, съществото подскача на големи височини и разстояния, сякаш е покатерено на пружина. Затова повечето роми от Аспарухово го наричат "Пружинката".

Мария Сашкова: "С червени очи, тука едни, така, бели неща има.

Репортер: Колко е голямо?

Мария Сашкова: „Ми два метра някъде, голямо е, да, и той се удря на прозорците и заминава"

Янко Димитров: "Само през вечерта, след 3-4 часа излиза и прай много бели, убива кучета, хората плаши”.

Репортер: Издава ли някакви звуци?

Янко Димитров: Да, вика много, вика, някакви думи казва, обаче никой не може да го разбере и му светят очите, червени, и всички се страхуваме се, нали, тука да не го виждаме повече."


Един през друг хората разказват за странния гост. Викали са и полиция, но униформените не успели да открият пришълеца. Други прокараха версията, че съществата са две - едното било великан, а другото джудже. Оставили бележка, че няма да си тръгнат от махалата, докато не си намерят жени и деца. Хората обаче не си спомнят къде пришълците са оставили своето послание.