„Това, което е уникално в случая, и за което ние предполагахме, е, че става дума за първото тракийско царско погребение, което датираме от 9-8 век пр.Хр., безспорно оттук насетне историята, свързана с държавнообразувателните процеси в Тракия трябва да бъде пренаписана, да бъдат отместени датите с 3-4 века по-назад във времето”, заяви археологът Даниела Агре.

Предстои консервацията на намерената гробница. Копие на тракийската гробница край Голям Дервент ще бъде изложено в елховския музей.