Медикаментът е производство на "Ветпром" АД България. Изтегля се поради несъответствие с изискванията за качество, отнасящи се към ІІ-ра степен на риска.

Лекарственият продукт не отговаря на изискванията на документацията на "ВетПром" АД гр. Радомир за съдържание на компонент С1. Производителят има 5 работни дни за изтегляне на лекарственият продукт.