До края на седмицата инспекторите ще проверяват обектите за наличие на категоризация.

Едно от най-често констатираните нарушения е липсата на удостоверение за категоризация или наличието на временно такова. Предвидените санкциите за неспазилите закона са в порядъка от 1000 до 10 000 лева.

До момента, по време на целогодишните проверки, заради подобни нередности са затворени два обекта. Освен това, екипите ще следят дали съответните хотели и заведения разполагат с ценоразпис на предлаганите услуги и обявени в лева цени.