За периода 9 юли – 15 август 2007 г. средният рейтинг на седмична база на bTV Новините се е увеличил спрямо същия период миналата година с над един пункт във всички таргет групи, а средното увеличение на дела надвишава 5 пункта.

През втората седмица на август централната новинарска емисия на bTV регистрира рейтинг 9.1% за аудитория 4+ и дял над 45% сред всички целеви групи. Най-висок е делът сред зрителите на възраст 18-49 г. – 46.1%.

Използвани са данни на ТВ План/ТНС.