Нефтеното петно се появи в събота. То бе с дължина около 800 метра. Според експертите кораб, отплавал сутринта от пристанището в града, е изхвърлил около 100 килограма употребявани масла и така се е получил разливът.

Вчера петното бе обработено със специални вещества, предназначени за абсорбиране на петролни продукти. След като триците попиха, бяха събрани и извозени от екипи на "Гражданска защита".