Доставчикът на ток за домакинствата от Западна България обяви, че сметките за електроенергия вече ще се изпращат веднъж на три месеца, а след това, ако системата проработи, веднъж на шест месеца.