Информация за стоматолозите, които ще преглеждат безплатно, може да се получи на тел. 02/ 987-47-97 и в сайта на Българския лекарски съюз BZS.bg.