След като вчера бяха евакуирани на двора заедно с кошарките си, децата посрещнали сутринта в спалните си помещения. Те са върнати там още снощи. Преди това стаите са били проветрени, хигиенизирани и проверени за вредни емисии във въздуха от Гражданска защита.

Днес е извършена допълнителна дезинфекция. Взети са нови проби от въздуха във всички помещения, които показват, че няма отклонение от нормите по нито един показател.