Смята се, че във Великобритания живеят около половин милион нелегални имигранти, които са влезли незаконно в страната, просрочили са визите си или чакат разглеждането на молбите им за придобиване на бежански статут. Организаторите на кампанията искат нелегалните имигранти, които са в страната от четири или повече години, да получат двугодишни разрешителни за работа, което ще ги направи редовни граждани на Великобритания.